Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
370.
Decyzja Nr 457/MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin
Minister Obrony Narodowej 2014.11.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.18 12:58
Treść aktu: