Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
370.
Decyzja Nr 414/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odplatnego udostepniania wojskom obcym poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.23 13:22
Treść aktu: