Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, jako dysponentowi środków budżertu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2016.03.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.29 10:45
Treść aktu: