Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.15 10:22
Treść aktu: