Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza oraz proporców rozpoznawczych dowódców jego pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2022.03.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.08 13:59
Treść aktu: