Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 32/MON z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2018.04.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.03 12:01
Treść aktu: