Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.02.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.27 12:09
Treść aktu: