Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 12:48
Treść aktu: