Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 29/MON z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.02.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.28 12:32
Treść aktu: