Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.15 13:11
Treść aktu: