Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
369.
Decyzja Nr 413/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znakow Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.23 13:20
Treść aktu: