Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
368.
Decyzja Nr 291/MON z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz czasowego używania sztandaru rozformowanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki w Grudziądzu przez Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.02 12:39
Treść aktu: