Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
367.
Decyzja Nr 412/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:37
Treść aktu: