Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
367.
Decyzja Nr 290/MON z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.02 12:37
Treść aktu: