Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
366.
Decyzja Nr 411/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żolnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowodcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:35
Treść aktu: