Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
364.
Decyzja Nr 451/MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania przez Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
Minister Obrony Narodowej 2014.11.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.18 12:35
Treść aktu: