Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
364.
Decyzja Nr 409/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:32
Treść aktu: