Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
364.
Decyzja Nr 288/MON z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2012 rok
Minister Obrony Narodowej 2012.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.26 13:23
Treść aktu: