Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
362.
Decyzja Nr 407/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamosci żolnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:29
Treść aktu: