Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
361.
Decyzja Nr 441/MON z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalnosci legislacyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.11.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.12 10:32
Treść aktu: