Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
361.
Decyzja Nr 404/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalnosci promocyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:20
Treść aktu: