Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
361.
Decyzja Nr 286/MON z dnia 20 września 2012 r. zmieniajaca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.21 12:02
Treść aktu: