Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
360.
Decyzja Nr 442/MON z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.11.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.07 11:59
Treść aktu: