Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
360.
Decyzja Nr 395/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie organizacji systemu kształcenia i szkolenia z "Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych" w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 13:09
Treść aktu: