Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
360.
Decyzja Nr 285/MON z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.21 12:00
Treść aktu: