Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.25 09:06
Treść aktu: