Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Decyzja Nr 32/MON z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn
Minister Obrony Narodowej 2022.03.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.08 13:54
Treść aktu: