Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Decyzja Nr 31/MON z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji
Minister Obrony Narodowej 2018.04.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.03 11:58
Treść aktu: