Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i sztandaru 22. Batalionu Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej, nadania wyróżniającej nazwy, używania oznaki rozpoznawczej, proporczyka i kełefu oraz ustanowienia Święta 22. Batalionu Piechoty Górskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 12:26
Treść aktu: