Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2010)
Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.15 13:07
Treść aktu: