Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
359.
Decyzja Nr 438/MON z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Zespołu Wsparcia Informacyjnego Jednostki Wojskowej Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
Minister Obrony Narodowej 2014.11.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.07 11:57
Treść aktu: