Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
359.
Decyzja Nr 394/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 13:05
Treść aktu: