Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
358.
Decyzja Nr 393/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:54
Treść aktu: