Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
358.
Decyzja Nr 277/MON z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.14 13:52
Treść aktu: