Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
355.
Decyzja Nr 276/MON z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.12 13:09
Treść aktu: