Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
354.
Decyzja Nr 380/MON z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.11.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.07 11:31
Treść aktu: