Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
352.
Decyzja Nr 402/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:05
Treść aktu: