Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
352.
Decyzja Nr 273/MON z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera
Minister Obrony Narodowej 2012.09.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.12 12:56
Treść aktu: