Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
350.
Decyzja Nr 400/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wykupu dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:49
Treść aktu: