Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wytycznych dotyczących elektronicznego obiegu korespondencji e resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom
Minister Obrony Narodowej 2016.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.25 08:57
Treść aktu: