Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2018.03.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.30 11:23
Treść aktu: