Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2021.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.16 11:33
Treść aktu: