Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji
Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.15 10:14
Treść aktu: