Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
349.
Decyzja Nr 398/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:47
Treść aktu: