Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
348.
Decyzja Nr 397/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia żolnierzy z przedmiotów "Kształcenie obywatelskie" oraz "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:45
Treść aktu: