Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
347.
Decyzja Nr 500/MON z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.28 11:15
Treść aktu: