Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
347.
Decyzja Nr 396/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje w sprawie wprowadzenia zasad wspołpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:43
Treść aktu: