Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
346.
Decyzja Nr 267/MON z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania w skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego osób spoza Instytutu
Minister Obrony Narodowej 2012.09.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.11 11:41
Treść aktu: