Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
345.
Decyzja Nr 431/MON z dnia 31 października 2014 r. uchylająca decyzję w sprawie uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych"
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:10
Treść aktu: