Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
345.
Decyzja Nr 266/MON z dnia 6 września 2012 r. zmieniajaca decyzję budżetowa na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.09.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.07 12:05
Treść aktu: